Golf Catalog 2020

Đã đăng vào

Golf Catalog 2020 606 Downloads Catalog hệ thống tưới golf Hunter với các thiết bị tối ưu hoạt động hiệu quả để những mảng cỏ trong sân...

Valves

Đã đăng vào

Valves 816 Downloads Van điện từ cho tưới tự động với kích thước 1″ đến 3″, dải áp hoạt động từ 1 – 15 bar...

Controllers

Đã đăng vào

Controllers 823 Downloads Bộ điều khiển vận hành hệ thống tưới tự động 4 đến 99 kênh tưới qua công nghệ block, module hoặc decoder....

Sensors

Đã đăng vào

Sensors 575 Downloads Hệ thống tự động ngưng và tiếp tục tưới tuỳ theo thời thiết thông qua các bộ cảm biến để hệ...