Valves

Đã đăng vào

Valves 773 Downloads Van điện từ cho tưới tự động với kích thước 1″ đến 3″, dải áp hoạt động từ 1 – 15 bar...

Controllers

Đã đăng vào

Controllers 769 Downloads Bộ điều khiển vận hành hệ thống tưới tự động 4 đến 99 kênh tưới qua công nghệ block, module hoặc decoder....

Sensors

Đã đăng vào

Sensors 526 Downloads Hệ thống tự động ngưng và tiếp tục tưới tuỳ theo thời thiết thông qua các bộ cảm biến để hệ...