Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@tuoitudong.com.vn

Đầu tưới cây tự động Rotor với các dòng sản phẩm tưới bán kính từ 4.5m – 49m ứng dụng cho các khu vực lớn và nhỏ.

Phản hồi