Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@tuoitudong.com.vn

Van điện từ Hunter sử dụng cho hệ thống tưới tự động với tuỳ chọn kích thước 1″ đến 3″, dải áp hoạt động từ 1 – 15 bar hoạt động bền bỉ trong nhiều năm.

Phản hồi