Quý khách cần tư vấn về sản phẩm, thiết kế, lắp đặt thiết bị tưới tự động, vui lòng liên hệ theo thông tin như sau:

VIET GARDEN
205 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 84-28-3957 4060 – 3957 4565 – 3957 4566
Hotline: 84-(0)-918 099 856. Email: info@vietgardens.vn