Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Villas và Resorts mà Viet Garden đã thi công

Đây là các công trình tưới tự động cho cảnh quan Villas & Resorts Viet Garden đã thi công lắp đặt.

Những công trình này đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Nhờ sự thiết kế và thi công của các kĩ sư tại Viet Garden; hệ thống tưới tự động tại các villas và resorts đã đi vào hoạt động vô cùng hiệu quả.

Cảnh quan tại các villas và resort được tưới theo một cách vô cùng khoa học; đảm bảo vẻ đẹp mỹ quan.

Những công trình tưới mà Viet Garden đã thi công đều sử dụng các thiết bị; vật liệu tưới của Hunter; nhập khẩu từ Mỹ với chất lượng cao và hiệu quả hoạt động đáng kinh ngạc.

Phản hồi