Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@tuoitudong.com.vn

2.220 Căn Hộ Tái Định Cư

Tổng diện tích: 384.000m2
Công nghệ tưới: Decoder system

Hệ thống tưới tự động khu tái định cư Bình Khánh

Tổng diện tích : 315.350m2

Chủ đầu tư dự án: Ban QLĐTXD Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Địa chỉ: Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, TP.HCM

Sử dụng sản phẩm: Đầu tưới Hunter Pros Sprays và XC Controllers.

Hình ảnh tưới tự động

Video tưới tự động


[/row]

Phản hồi