Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Sheraton Hotel Nha Trang

Tổng diện tích: 855 m2
Công nghệ tưới: Block system

Tưới tự động DA Sheraton Hotel Nha Trang

Tổng diện tích cây xanh: 855 m2

Chủ đầu tư : Vina Capital

Ðịa Chỉ: 26-28 Trần Phú, Nha Trang

Sử dụng sản phẩm: Ðầu phun Pros-Sprays, PS Utra Sprays, Ống nhỏ giọt PLD0618K; Bộ điều khiển: XC 801A; Van từ: PGV 201B, Van điểu áp Acc-Set, Hộp đựng van: AEP910, Cảm ứng mưa Mini-Clik; Thân đầu tưới PROS-04, Bec phun LCS-515, Bec phun RCS-515, Bec phun SS-530, Co chuyên dụng HSBE-050, Co chuyên dụng HSBE-075, Ống nối chuyên dụng FLEXSG, Thiết bị chống thấm DBRY, Bơm ly tâm trục ngang 15HP, Mã: LES 32-2502B.

Hình ảnh tưới tự động


Phản hồi