Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Sân vận động Việt Trì

Quy mô dự án: 0,7ha
Sử dụng đầu tưới: I-25

Sân vận động Việt Trì

Tổng diện tích tưới: 7.250 m2

Ðịa Chỉ: Đại lộ Hùng Vương – Phường Thọ Sơn – TP. Việt Trì – Phú Thọ

Sử dụng sản phẩm: Đầu tưới Rotor I-25 – Hunter – USA

Hình ảnh tưới tự động


Phản hồi