Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Biệt thự Cô Dung

Tổng diện tích: 325 m2
Công nghệ tưới: Block system

Tưới tự đông biệt thự Cô Dung

Tổng diện tích cây xanh: 325 m2

Chủ đầu tư: Cô Dung

Ðịa Chỉ: 14A/37-38 Thảo Điền, Quận 2.

Sử dụng sản phẩm: Béc phun MP 3000; Béc phun 17A, Béc phun 15A;  Ðầu phun Pro-04; Van từ PGV 151GB; Bộ điều khiển XC 401A; Khởi động bơm PSR52; Hộp đựng van 910AEP; Bộ lọc Azud Modular 100

Hình ảnh tưới tự động

Video tưới tự động


Phản hồi