Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Phần mềm IMMS

Số kênh tưới: 1 đến 990,000
Phần mềm điều khiển trung tâm IMMS

Phần mềm IMMS

Trung tâm điều khiển trên máy tính dành cho hệ thống quản lý diện rộng.

Phần mềm IMMS là một phần mềm làm việc trên nền tảng máy tính để tạo ra một trung tâm điều khiển có thể chi phối các hệ thống tưới quy mô lớn với chi phí phù hợp, tính hữu dụng cao, và tầm kiểm soát lớn. Phần mềm được xây dựng trực quan dựa trên cấu trúc lệnh và chương trình tưới, phần mềm IMMS cho phép lập bản đồ đồ họa (cấp độ kênh tưới), đặt người điều hành vào một môi trường điều khiển ảo để điều khiển cả một hệ thống lớn. Phần mềm tùy chọn ET nhận tín hiệu từ các cảm biến thời tiết và lập đồ thị các thông số thời tiết tại khu vực, chi tiết đến cấp độ ẩm đất. Phần mềm IMMS có đầy đủ các tùy chọn giao tiếp khác nhau, bao gồm qua cáp Ethernet, tín hiệu mạng di động GPRS, tín hiệu điện thoại quay số truyền thống, sóng vô tuyến UHF, và cáp tín hiệu bình thường. Phần mềm tương thích với các hệ điều hành từ Windows XP và Windows 8.

Tính năng

Hoạt động trên nền hệ điều hành Windows
Truy cập đến tất cả chức năng của từng bộ điều khiển
Giao diện người dùng dạng đồ họa
Giám sát lưu lượng và nhận các báo cáo từ các bộ điều khiển ACC
Báo cáo lịch sử hoạt động và các thông báo lỗi của hệ thống
Tùy chọn giao tiếp có dây và không dây, bao gồm giao tiếp Ethernet và GPRS
Bộ điều khiển có thể chia sẻ kênh giao tiếp để giảm chi phí
Tương thích với các cảm biến Solar-Sync hoặc ET của Hunter, tiết kiệm nước

Thời gian bảo hành: 5 năm

Model

imms-Model

imms-Model2          imms-Model3

Tính năng

Hoạt động trên nền hệ điều hành Windows

Truy cập đến tất cả chức năng của từng bộ điều khiển

Giao diện người dùng dạng đồ họa

Giám sát lưu lượng và nhận các báo cáo từ các bộ điều khiển ACC

Báo cáo lịch sử hoạt động và các thông báo lỗi của hệ thống

Tùy chọn giao tiếp có dây và không dây, bao gồm giao tiếp Ethernet và GPRS

Bộ điều khiển có thể chia sẻ kênh giao tiếp để giảm chi phí

Tương thích với các cảm biến Solar-Sync hoặc ET của Hunter, tiết kiệm nước

Download tài liệu

Brochure phần mềm IMMS: Brochure-IMMS

Catalog phần mềm IMMS: Cutsheet-IMMS

Hướng dẫn sử dụng: Manual-IMMS

Hướng dẫn lắp đặt: IMMS-Installation

Hình ảnh giao diện IMMS

Video



Phản hồi