Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Bec tưới MP Strip

Bán kính: 1.5 x 9.1m
Lưu lượng: 0.72 đến 1.93 lít/phút

 Bec tưới MP Strip

Bec tưới MP Strip là sự lựa chọn tuyệt vời cho những hệ thống mới, với phạm vi góc chỉnh rộng, giảm chi phí vật tư, và hiệu quả cho toàn hệ thống cao hơn. Bec tưới MP Strip còn là một sự thay thế lý tưởng cho những dự án cải tạo lại hệ thống tưới hoặc lắp đặt thêm, đồng thời giải quyết được cả hai vấn đề: áp lực tưới thấp và độ phủ nước kém.

Thông số kỹ thuật

Bán kính: 1.5 x 9.1m
Lưu lượng: 0.72 đến 1.93 lít/phút
Dải áp suất làm việc: 1.75 đến 3.75 bar; 175 đến 375 kPa
Lượng nước tưới: 10 lít/m2/giờ

Thời gian bảo hành: 3 năm

Model

MPLCS515 MPRCS515 MPSS530
MPLCS515
Tưới góc trái: 1.5 x 4.5m
MPRCS515
Tưới góc phải: 1.5 x 4.5m
MPSS530
Tưới một bên 1.5 x 9.1m

Thông số kỹ thuật

Bán kính: 1.5 x 9.1m

Lưu lượng: 0.72 đến 1.93 lít/phút

Dải áp suất làm việc: 1.75 đến 3.75 bar; 175 đến 375 kPa

Lượng nước tưới: 10 lít/m2/giờ

Hình ảnh

Video

Download tài liệu

Brochure bec phun MP Rotator: Brochure-MP-Rotator

Catalog bec phun MP Strips: Catalog MP Strips

Hướng dẫn tháo ráp: Product-Instruction-Guide-MP-Rotator

Hướng dẫn lắp đặt: Installation-MP-Rotator


Phản hồi