Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@tuoitudong.com.vn

Tê ren ngoài

Mã sản phẩm: 333A
Kích thước: 16×1/2×16 đến 110x4x110 mm x in

Code Size Weight Packing
No mm x in g pcs
333A01601 16 X 1/2 X 16 56 16X20
333A01602 16 X 3/4 X 16 59 16X20
333A02001 20 X 1/2 X 20 88 12X15
333A02002 20 X 3/4 X 20 90 12X15
333A02003 20 X 1 X 20 98 8X20
333A02501 25 X 1/2 X 25 114 10X15
333A02502 25 X 3/4 X 25 115 10X15
333A02503 25 X 1 X 25 119 12X10
333A03201 32 X 1/2 X 32 189 4X20
333A03202 32 X 3/4 X 32 192 4X20
333A03203 32 X 1 X 32 197 4X20
333A04003 40 X 1 X 40 355 50
333A04004 40 X 11/4 X 40 355 50
333A04005 40 X 11/2 X 40 353 50
333A05005 50 X 11/2 X 50 483 35
333A05006 50 X 2 X 50 508 35
333A06306 63 X 2 X 63 868 20
333A07506 75 X 2 X 75 1174 10
333A07507 75 X 21/2 X 75 1215 10
333A07508 75 X 3 X 75 1210 10
333A09008 90 X 3 X 90 2053 6
333A11009 110 X 4 X 110 3634 2

Tê ren ngoài

Đánh giá bài viếtDownload tài liệu

Download brochure: Compression Fittings

Tê ren ngoài

Đánh giá bài viết
Phản hồi