Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Tê đều ren ngoài

Mã sản phẩm: 57316
Kích thước: 1/2×1/2×1/2 đến 2x2x2 in3

Code Size Weight Packing
No in x in x in g pcs
573010101 1/2 X 1/2 X 1/2 36.6 400
573020202 3/4 X 3/4 X3/4 27.5 280
573030303 1 X 1 X1 56.8 150
573040404 11/4 X 11/4 X 11/4 117 100
573050505 11/2 X 11/2 X 11/2 226 80
573060606 2 X 2 X 2 295 60

Download tài liệu

Download brochure: Hydraulic Fittings


Phản hồi