Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Béc tưới nhỏ giọt Emitters

Kiểu: 1/4″ barb, 10/32″, 1/2″ FPT
Lưu lượng: 2, 4, 8, 15, 23 lít/giờ

SKU: HE, HEB Category: Tag:

Bec tưới nhỏ giọt bù áp Emitters

Bec tưới nhỏ giọt bù áp Emitters dẫn nước từ từ và trực tiếp tại gốc cây để đảm bảo từng giọt được đưa vào sử dụng hiệu quả. Bec tưới nhỏ Emitters bao gồm các loại: tự xuyên có gân, ren ngoài 10/32”, và ren trong ½” (FPT). Tất cả các kiểu có sẵn trong các dòng 2, 4, 8, 15, 23 lít/giờ. Loạt bec tưới nhỏ giọt giúp lựa chọn một cách linh hoạt tuỳ thuộc vào từng cây. Đầu tưới nhỏ giọt Emitters còn được mã hóa màu để nhận biết dòng chảy nhanh và các loại đầu nối góc cạnh để dễ dàng hơn trong quá trình lắp đặt.

Thời gian bảo hành: 2 năm

Model

Point Source Drip Emitters

Download tài liệu

Brochure bec tưới nhỏ giọt Emitters: Brochure-Point-Source-Emitters

Catalog bec tưới nhỏ giọt Emitters:Cutsheets-Point-Source-Emitters

Hướng dẫn lắp đặt: Emitters-Installation

Hình ảnh

VideoPhản hồi