Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Nối ren ngoài ACME

Phụ kiện nối ren ACME
ACME x NPT hoặc ACME x BSP

Nối ren ngoài ACME

Nối ren ngoài ACME của Hunter được chế tạo nhiều kích cỡ khác nhau để phù hợp với các nhu cầu của khách hàng. Lựa chọn khâu nối ren hệ ACME x NPT hoặc ACME x BSP để chuyển hệ ren của khớp nối Swing Joint hiện đang lắp ráp ra hệ ren ACME của đầu tưới Rotor Hunter. Lựa chọn khâu nối hệ ACME x ACME để chuyển bậc ren của khớp nối Swing Joint hiện có ra bậc ren phù hợp với đầu tưới sân golf Rotor của Hunter

Models

1″ ACME ren ngoài x 1″ NPT ren trong
1″ ACME ren ngoài x 1″ BSP ren trong
1¼” ACME ren ngoài x 1” NPT ren trong
1¼” ACME ren ngoài x 1¼” NPT ren trong

Model

ACME model

ACME model2

Download tài liệu

Catalog nổi ren ngoài ACME: Cutsheet-Golf Accessories

Hình ảnh


Phản hồi