Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Bộ thu nhận dữ liệu DRU

Hỗ trợ các cảm biến
Wind / Flow / Rain / Freeze sensor

Bộ thu nhận dữ liệu DRU

Mặc cho thời tiết nắng hay mưa, bộ thu nhận dữ liệu DRU luôn hoạt động với hiệu năng cao nhất

Bộ DRU làm việc với phần mềm Surveyor và bộ điều khiển VSX để cung cấp các dữ liệu từ “thế giới thực” về hệ thống trung tâm của bạn, với chức năng giám sát lưu lượng và các điều kiện khác ảnh hưởng lên hệ thống. Làm việc như một phần không thể thiếu của hệ thống điều khiển trung tâm, DRU có thể kết nối đồng thời với 6 cảm biến – bao gồm các cảm biến lưu lượng, tốc độ và hướng gió, lượng mưa. Sử dụng tín hiệu dạng đóng ngắt để cung cấp các cập nhật về trạng thái của hệ thống, các báo cáo dữ liệu, và giám sát cảnh báo.

Tính năng

Cung cấp 6 cổng nhận tín hệu trên một DRU và tối đa 16 DRU trong một hệ thống
Hoạt động mạnh mẽ với các tính năng của phần mềm Surveyor™ để cung cấp các cảnh báo theo yêu cầu
Làm ngưng tưới dựa trên các thông số tùy chỉnh về tốc độ và hướng gió
Tủ bảo vệ treo tường bằng kim loại, có khóa bảo vệ
Giám sát và gửi dữ liệu trực tiếp, hoặc lưu vào bộ nhớ cố định

Tính năng thu nhận dữ liệu

Cung cấp 6 cổng nhận tín hệu trên một DRU và tối đa 16 DRU trong một hệ thống

Hoạt động mạnh mẽ với các tính năng của phần mềm Surveyor™ để cung cấp các cảnh báo theo yêu cầu

Làm ngưng tưới dựa trên các thông số tùy chỉnh về tốc độ và hướng gió

Tủ bảo vệ treo tường bằng kim loại, có khóa bảo vệ

Giám sát và gửi dữ liệu trực tiếp, hoặc lưu vào bộ nhớ cố định

Download tài liệu

Catalog Golf : Hunter-Catalog-golf


Phản hồi