Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Bệnh viện Ung Bướu

Quy mô dự án: 5.5 ha
Công nghệ tưới: Block system

Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh Cơ Sở 2

Tổng diện tích: 5.5 ha

Chủ đầu tư: Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ dự án: Đường D400, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh

Sử dụng sản phẩm: Bộ điều khiển X-Core, bộ điều khiển Pro-C, bộ mở rộng kênh tưới PCM-300, cảm biến mưa MINI – CLIK, van điện từ PGV-151-B, hộp đựng van 1015 1G2G, hộp đựng van 0610 1G2G, bộ điều chỉnh áp ACCU-SYNC-ADJ, đầu tưới Rotor PGJ-04 đầu tưới Pros-Spray PROS-04, béc tưới spray nozzle 8A, 10A, 12A, 15A, 17A, béc tưới gốc bubblers PCN-20, PCN-10, béc tưới nozzle strip SS-530, RCS-515, LCS-515, co chuyên dụng HSBE-050, nối chống thấm DBRY-100, ống nối chuyên dụng FLEXSG.

Hình ảnh tưới tự động

Video tưới tự động


Phản hồi