Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Trung tâm đào tạo FPT

Quy mô dự án: 22.540 m2
Công nghệ tưới: Block system

Tưới tự động – Trung tâm đào tạo và nghiên cứu công nghệ Đại học FPT

Tổng diện tích: 22.540 m2

Chủ đầu tư: Đại học FPT

Địa chỉ dự án: Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Sử dụng sản phẩm: Ống tưới nhỏ giọt HDL-06-12-1K-CV, phụ kiện ống nhỏ giọt PLD, Béc tưới nhỏ giọt Emitters HE-20-T, Béc tưới spray nozzle 15A, 10A, Đầu tưới PS Ultra PSU-04, Van điện từ ICV-301-B, PGV-201-B, Ống nối chuyên dụng FLEXSG, Co chuyên dụng HSBE-050.

Hình ảnh tưới tự động

Video tưới tự động


Phản hồi