Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Nhà máy KĐĐ Cà Mau

Quy mô dự án : 52ha
Công nghệ tưới: Decoder system

Nhà máy khí điện đạm Cà Mau

Quy mô dự án: 52 ha.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Phân bón dầu khí Cà Mau

Địa chỉ dự án: xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Sử dụng sản phẩm: Ðầu tưới Pros-Spray, béc tưới MP Rotator: MP3000, MP2000, MP1000, Béc tưới spray nozzle 17A, Hộp đựng van: AEP910, Co chuyên dụng HSBE-050, Co chuyên dụng HSBE-075, Ống nối chuyên dụng FLEXSG, Thiết bị chống thấm DBRY.

Hình ảnh tưới tự động


Phản hồi