Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Biệt thự Anh Tuấn

Tổng diện tích: 456 m2
Công nghệ tưới: Block system

Biệt thự Anh Tuấn

Tổng diện tích cây xanh: 456 m2

Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Vãn Tuấn

Ðịa Chỉ: Khu Villa Thảo Ðiền 1, Quận 2

Sử dụng sản phẩm: Ðầu phun MP 3000, MP 2000, Pros-Sprays, PS Utra Sprays, Bộ điều khiển: XC 401, Van từ: PGV 201B, Van điểu áp Acc-Set, Hộp đựng van: AEP910, Cảm ứng mưa Mini-Clik, Bec phun LCS-515, Bec phun RCS-515, Bec phun SS-530, Ống nhỏ giọt PLD0618K, Co chuyên dụng HSBE-050, Co chuyên dụng HSBE-075, Ống nối chuyên dụng FLEXSG, Thiết bị chống thấm DBRY, Bơm ly tâm trục ngang 7.5HP

Hình ảnh tưới tự động


Phản hồi