Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Phần mềm thông minh Hydrawise

Platform: iPhone, Android, Web
Số bộ điều khiển tối đa: không giới hạn

Phần mềm đám mây Hydrawise

Phần mềm đám mây Hydrawise là một phần mềm quản lý nguồn nước sử dụng. Chủ nhà có thể sử dụng điều chỉnh dự đoán lượng nước tưới để tiết kiệm nước. Phần mềm Hydrawise cũng là một công cụ hữu ích cho các nhà thầu chuyên nghiệp để làm quản lý chuyên sâu cho cảnh quan của khách hàng, theo dõi hệ thống đường ống và hệ thống van điện. Hydrawise là một chương trình chuyên nghiệp tưới dựa vào dữ liệu đám mây dành cho tất cả mọi người.

Tính năng

Hệ thống quản lý cho phép truy cập vào nhiều bộ điều khiển bất cứ lúc nào
Điều chỉnh dự báo lượng tưới nước dựa trên dữ liệu thời tiết dựa trên web giúp tiết kiệm nước đến 50%
Báo cáo mở rộng của hệ thống để người dùng nắm đầy đủ thông tin
Kết nối hệ thống giám sát qua internet, dòng chảy và dòng điện
Nhận thông báo tự động qua văn bản và ứng dụng để cảnh báo về đường ống hoặc đầu tưới bị hỏng

Model

Model-hyrawise

Tính năng

Hệ thống quản lý cho phép truy cập vào nhiều bộ điều khiển bất cứ lúc nào

Điều chỉnh dự báo lượng tưới nước dựa trên dữ liệu thời tiết dựa trên web giúp tiết kiệm nước đến 50%

Báo cáo mở rộng của hệ thống để người dùng nắm đầy đủ thông tin

Kết nối hệ thống giám sát qua internet, dòng chảy và dòng điện

Nhận thông báo tự động qua văn bản và ứng dụng để cảnh báo về đường ống hoặc đầu tưới bị hỏng

Download tài liệu

Brochure Hydrawise cho nhà thầu: Brochure-Hydrawise for contractors

Brochure Hydrawise cho hộ gia đình: Brochure Hydrawise for homeowners

Hướng dẫn thiết lập: Quick-Start-Guide-Hydrawise

Hướng dẫn sử dụng: User-Guide-Hydrawise

Hình ảnh giao diện Hydrawise

VideoPhản hồi