Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Nối giảm 2 đầu ren ngoài

Mã sản phẩm: 566B
Kích thước: 1/2×3/8 đến 4×3 in2

Code Size Weight Packing
No in x in g pcs
566B00110 1/2 X 3/8 6.81 1500
566B00201 3/4 X 1/2 9.58 750
566B00301 1 X 1/2 16.6 500
566B00302 1 X 3/4 18 400
566B00402 11/4 X 3/4 29.5 500
566B00403 11/4 X 1 30.6 250
566B00503 11/2 X 1 38.5 225
566B00504 11/2 X 11/4 40.5 225
566B00603 2 X 1 64.5 250
566B00604 2 X 11/4 67.6 250
566B00605 2 X 11/2 74 250
566B00706 21/2 X 2 115 150
566B00806 3 X 2 147 100
566B00807 3 X 21/2 160 90
566B00908 4 X 3 195 75

Download tài liệu

Download brochure: Hydraulic Fittings


Phản hồi