Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Nối giảm

Mã sản phẩm: 321D
Kích thước: 15/22×20 đến 27/34×32 mm x mm

Code Size Weight Packing
No mm x mm g pcs
321D02220 15/22 X 20 181 20
321D02225 15/22 X 25 192 20
321D02725 20/27 X 25 230 20
321D02732 20/27 X 32 261 15
321D03425 27/34 X 25 277 15
321D03432 27/34 X 32 308 15

Download tài liệu

Download brochure: Compression Fittings


Phản hồi