Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Nghĩa Trang Đồng Tháp

Tổng diện tích: 20,200 m2
Công nghệ tưới: Block system

Tưới tự động Nghĩa Trang Liệt Sỹ Đồng Tháp

Tổng diện tích cây xanh: 20,200 m2

Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Đồng Tháp

Ðịa Chỉ: Thị Xã Cao lãnh

Sử dụng sản phẩm: Ðầu phun I-31 Rotor; Van từ ICV 301B; Bộ điều khiển Pro-C; Bộ mở rộng điều khiển tưới kiểm soát PCM 300; Bộ cảm ứng mưa MINI – CLIK; Van điện từ PGV-201-B, Van điện từ PGV-151-B, Bộ điều chỉnh áp ACCU-SYNC-ADJ, Hộp nhựa composite (1015 1G2G)- AEP, Co chuyên dụng HSBE-050, Co chuyên dụng HSBE-075, Ống nối chuyên dụng FLEXSG, Thiết bị chống thấm DBRY, 2 bơm 15HP; Mã bơm:LES 32-2502B.

Hình ảnh tưới tự động


Phản hồi