Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Biệt thự Anh Thanh

Tổng diện tích: 550 m2
Công nghệ tưới: Block system

Tưới tự động biệt thự anh Thanh

Tổng diện tích: 550 m2

Chủ đầu tư: NBT

Ðịa Chỉ: TP. Đà Nẵng

Sử dụng sản phẩm: Thân đầu tưới PROS-04, Bộ đầu tưới PGJ-04, Bec phun MP3000, Bec phun MP 2000; Bec phun LCS-515, Bec phun RCS-515, Bec phun SS-530, Bộ điều khiển XC-601A, 6 kênh tưới, Van từ: PGV 201B, Van điểu áp Acc-Set, Hộp đựng van: AEP910, Cảm ứng mưa Mini-Clik; Co chuyên dụng HSBE-050, Co chuyên dụng HSBE-075, Ống nối chuyên dụng FLEXSG, Thiết bị chống thấm DBRY, Bơm ly tâm trục ngang 7.5HP, Mã: LES 32-2502D.

Hình ảnh tưới tự động

Video tưới tự động



Phản hồi