Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@tuoitudong.com.vn

Đai khởi thuỷ (with Flat O-Ring)

Mã sản phẩm: 550F
Kích thước: 40×1 đến 110×1 mm x in

Code Size Weight Bolts Packing
No mm x in g pcs
550F04003 40X1 122 2 180
550F05001 50X1/2 179 2 120
550F05002 50X3/4 178 2 120
550F05003 50X1 183 2 120
550F0601 63X1/2 187 2 100
550F06302 63X3/4 188 2 100
550F06303 63X1 172 2 100
550F45001 50X1/2 204 4 100
550F45002 50X3/4 210 4 100
550F4503 50X1 213 4 100
550F46301 63X1/2 235 4 80
550F46302 63X3/4 231 4 80
550F46303 63X1 232 4 80
550F46304 63X11/4 220 4 70
550F46305 63X11/2 239 4 70
550F07502 75X3/4 272 4 65
550F07503 75X1 264 4 65
550F09001 90X1/2 350 4 45
550F09002 90X3/4 341 4 40
550F09003 90X1 342 4 40
550F11001 110X1/2 505 4 30
550F11002 110X3/4 499 4 30
550F11003 110X1 503 4 30

Đai khởi thuỷ (with Flat O-Ring)

Đánh giá bài viếtDownload tài liệu

Download brochure: Saddles

Đai khởi thuỷ (with Flat O-Ring)

Đánh giá bài viết
Phản hồi