Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Tứ chạc 2 đầu ren trong

Mã sản phẩm: 333C
Kích thước: 32×1/4×1/4×32 mm

Code Size Weight Packing
No mm x in x in x mm g pcs
333C03202 32 X 1/4 X 1/4 X 32 207 80

Download tài liệu

Download brochure: Compression Fittings


Phản hồi