Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Tê giảm

Mã sản phẩm: 334A
Kích thước: 20x16x20 đến 110x90x110 mm x mm x mm

Code Size Weight Packing
No mm x mm x mm g pcs
334A02016 20 X 16 X 20 104 16X10
334A02520 25 X 20 X 25 145 12X10
334A03225 32 X 25 X 32 226 4X15
334A04032 40 X 32 X 40 413 40
334A05040 50 X 40 X 50 608 25
334A06325 63 X 25 X 63 882 80
334A06332 63 X 32 X 63 920 80
334A06350 63 X 50 X 63 1017 16
334A07563 75 X 63 X 75 1438 8
334A09075 90 X 75 X 90 2363 5
334A11090 110 X 90 X 110 4215 2

Download tài liệu

Download brochure: Compression Fittings


Phản hồi