Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Tê đều

Mã sản phẩm: 334
Kích thước: 16x16x16 đến 110x110x110 mm x mm x mm

Code Size Weight Packing
No mm x mm x mm g pcs
334016016 16 X 16 X 16 74 13X20
334020020 20 X 20 X 20 116 10X15
334025025 25 X 25 X 25 154 11X10
334032032 32 X 32 X 32 259 4X15
334040040 40 X 40 X 40 478 40
334050050 50 X 50 X 50 646 25
334063063 63 X 63 X 63 1159 16
334075075 75 X 75 X 75 1586 8
334090090 90 X 90 X 90 2671 5
334110110 110 X 110 X 110 4852 2

Download tài liệu

Download brochure: Compression Fittings


Phản hồi