Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@tuoitudong.com.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@solenoidvalve.vn

Nối bích đơn đầu trơn

Mã sản phẩm: 580
Kích thước: 20 đến 32 mm

Code Size Weight Packing
No mm g pcs
580009020 20 6 1600
580011025 25 9 1000
580011032 32 12 600

Download tài liệu

Download brochure: Compression Fittings


Phản hồi