Cách lắp đặt I-Core Dual 48 kênh với công nghệ giải mã 2 dây. Phần 1 & 2/8

Bộ điều khiển I-Core Dual 48 kênh được thiết kế theo công nghệ giải mã Decoder. Chỉ cần 2 dây chúng ta có thể kích hoạt được 48 khu vực tưới khác nhau. Với công nghệ giải mã Decoder giúp chúng ta tiết kiệm chi phí, thời gian lắp đặt, dễ dàng bảo trì hệ thống. Mời các bạn xem Video Clip hướng dẫn lắp đặt toàn bộ hệ thống.

Cách lắp đặt: Giới thiệu về I-Core Dual 48 Kênh. Phần 1/8

Cách lắp đặt: Đấu nối tiếp đất. Phần 2/8