Xử lý sự cố đầu tưới PGJ

Các đầu phun dòng rotor luôn yêu cầu một áp suất và lưu lượng nhất định để có thể hoạt động đúng chức năng. Nếu đầu tưới không được cung cấp đủ áp lực nước cần thiết sẽ xảy ra hiện tượng rò rỉ nước ngay tại đầu phun.

Dưới đây là một số vấn đề phải xem xét nếu như đầu phun hoạt động không đúng như thiết kế:

Sự cố: Đường ống cấp bị vỡ khiến mất áp suất nước. Lưu ý kiểm tra các khu vực trồng cây mới, các khu vực hàng rào được sửa chữa lại hoặc lắp mới, đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây vỡ đường ống.

Giải pháp: Sửa chữa nơi ống vỡ.

Sự cố: Lưu lượng thừa tại đầu phun gây sụt áp. Hiện tượng này xảy ra trong quá trình đầu tưới bắt đầu được đẩy lên do sau một thời gian dài hoạt động, gioăng sao su kín nước tại đầu tưới bắt đầu bị mòn, biến dạng.

Giải pháp: Thay thế gioăng cao su mới đối với những đầu tưới bị mòn gioăng.